کنفرانس های آینده

آرشیو

IEEE Smart World Congress 2017

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

دهمین کنفرانس داده کاوی ایران

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۵

فیلم‌های آموزشی

آرشیو