کاربرد امضا دیجیتال در فناوری بلاک چین

اخبار, درس فناوری بلاک‌چین ارسال شده در: ۸ آذر ۱۳۹۸

امضای دیجیتال فرآیندی است که در آن صحت و اعتبار یک پیام دیجیتالی تایید می‌گردد. یک امضای دیجیتال معتبر، به گیرنده‌ اطمینان می‌دهد که پیام توسط فرستنده‌ی اصلی ارسال شده و فرستنده نیز نمی‌تواند پیامی که ارسال کرده را انکار نماید. علاوه بر این، خود پیام نیز از تغییر و دستکاری مصون می‌ماند.

در این فایل به بررسی امضا دیجیتال در فناوری بلاک چین پرداخته شده است. در اینجا لازم است از خانم فاطمی نسب بخاطر آماده کردن این فایل سپاسگذاری گردد.

فایل pps امضا دیجیتال

فایل pdf امضا دیجیتال