کنگره مشترک هوش محاسباتی (CCI2020)

اخبار, کنفرانس‌ها ارسال شده در: ۱۸ مهر ۱۳۹۸

کنگره مشترک هوش محاسباتی (CCI2020) توسط قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات در دانشگاه فردوسی مشهد و با حمایت انجمن‌های علمی کشوری شامل انجمن سیستم‌های فازی ایران و انجمن سیستم‌های هوشمند ایران در تاریخ ۱۴ الی ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ برگزار می شود.

این کنگره شامل سه کنفرانس است که هریک دارای سابقه درخشانی می باشند. به نام مبارک امام هشتم شیعیان، امام مهربانی‌ها، روز آغازین این کنگره مصادف با روز احسان و نیکوکاری نیز می‌باشد. لذا خدمت به جامعه انسانی و پاسخگویی به مشکلات اساسی کشور از طریق به کارگیری مفاهیم و ابزارهای گسترده سیستم‌های هوشمند موضوع اصلی این کنگره ملی تعریف شده است.

هشتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند (CFIS2020)

این کنگره طیف گسترده ای از موضوعات مانند شبکه های عصبی ، منطق فازی و یادگیری را از بحث های تئوری تا کاربردهای دنیای واقعی در برمی گیرد. این کنگره از دو کنفرانس تشکیل شده است: (۱) نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، و (۲) هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند.

 چهارمین کنفرانس هوش جمعی و محاسبات تکاملی (CSIEC2020)

در این کنفرانس مباحث مربوط به هوش ازدحامی یا هوش جمعی، محاسبات تکاملی، روشهای جستجو مبتنی بر آنها، الگوریتم ها و استراتژی ها، ترکیب روش ها، یادگیری های مبتنی بر آنها ، بهینه سازی مبتنی بر جمعیت و سیستم های چند کارگزاره از بحث های تئوری تا کاربردهای دنیای واقعی را در بر می گیرد.

تاریخ های مهم کنگره:

۳۰ مهر ۱۳۹۸       مهلت ارسال مقالات
۱ دي ۱۳۹۸     اعلام نتايج داوري مقالات
۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ثبت نام مقاله و ثبت نام زودهنگام
۱۴ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ تاريخ برگزاري کنگره

سخنرانی های کلیدی

آدرس وب سایت: http://cci.um.ac.ir

آدرس لینک کانال اطلاع رسانی تلگرام کنگره: t.me/cci2020