افتخارات علمی دکتر مجید وفایی جهان

اخبار, افتخارات علمی, فعالیت‌های علمی ارسال شده در: ۱۸ مرداد ۱۳۹۵

دکتر مجید وفایی جهان، استادیار گروه کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی، دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار با فعالیت تخصصی در زمینه مدل‌سازی، شبیه‌سازی کامپیوتری و تحلیل داده است.

مجموعه افتخارات علمی ایشان به شرح ذیل می باشد:

جایزه پژوهشگر برتر
در رشته مهندسی
(دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مشهد)
۲۰۱۲
استاد نمونه
(دانشگاه آزاد اسلامی-واحد مشهد)
۲۰۱۳
پژوهشگر برتر
(در میان دانشگاه های ایران)
۲۰۱۴
3 2 Pasargard
دانشجوی برتر کارشناسی ارشد

کتاب تالیفی برتر

منطقه ۹- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

استان خراسان رضوی

(۱۳۹۴)

6 5 1

سخنرانی علمی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

(۱۳۹۲)

مقاله برتر

منطقه ۹- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

(۱۳۹۱)

فعال پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مشهد

2 4 7
 

برگزاری ششمین مسابقه ملی فناوری نانو

(۱۳۹۵)

سخنرانی علمی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

(۱۳۹۲)

4 3

 

Dr. Majid Vafaei Jahan

           Computer Engineering Department
          Islamic Azad University, Mashhad Branch
Web Site Farsi: http://fa.vafaeijahan.com;
Web Site English: www.VafaeiJahan.com;
 dr.vafaie