معرفی مقالاتی جدید در زمینه مدلسازی داده‌های حجیم

اخبار ارسال شده در: ۲۵ آبان ۱۳۹۵

در این نوشته تعدادی مقاله در زمینه شبکه های پویا، مدلسازی داده‌های حجیم معرفی شده است. به دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیشنهاد می گردد این مقالات را مطالعه و بررسی نمایند. این مقالات بسیار مستعد انجام کارهای تحقیقاتی بیشتر در مقطع ارشد و دکتری می باشد.

لینک دریافت مقالات:

Dr. Majid Vafaei Jahan

           Computer Engineering Department
          Islamic Azad University, Mashhad Branch
Web Site Farsi: http://fa.vafaeijahan.com;
Web Site English: www.VafaeiJahan.com;
 dr.vafaie