مقاله مرتبط با تشخیص دست خط مبتنی بر شبکه بیزین پویا

اخبار ارسال شده در: ۲۵ آبان ۱۳۹۵

تشخیص الگو با استفاده از شبکه بیزین پویا (DBN) در حال حاضر یک موضوع در حال رشد است. در این نوشته مقاله مرتبط با این موضوع قرار داده شده است، برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید.

 

Dr. Majid Vafaei Jahan

           Computer Engineering Department
          Islamic Azad University, Mashhad Branch
Web Site Farsi: http://fa.vafaeijahan.com;
Web Site English: www.VafaeiJahan.com;
 dr.vafaie