درس فناوری بلاکچین

درس فناوری بلاکچین
Blockchain Technology
by: Dr. Majid Vafaei Jahan

بلاکچین فناوری جدیدی است که دسترسی به یک دفتر غیرمتمرکز را فراهم می‌آورد. بلاک چین محیطی شفاف و غیرقابل دستکاری را برای ذخیره داده‌ها فراهم می‌آورد. این درس ۳ واحدی در ۵۰ ساعت تدریس می‌گردد، موارد زیر با جزئیات کامل تدریس و بحث می‌گردد:

سر فصل دانشجویان دکتری و كارشناسي ارشد

۱- مفاهيم اوليه فناوري بلاكچين

۲- فناوري بلاكچين و سيستم هاي توزيع شده

۳- امنيت: امضاي ديجيتال و درهم‌سازي

۴- امنيت: ولت و شبكه هاي لايت

۵- توپولو‍ي شبكه بلاكچين

۶- اجماع و توافق بيزنتاين

۷- تحمل پذيري خطا

۸- شبكه بلاكچين بيت كوين

۹- قراردادهاي هوشمند و شبكه بلاكچين اتريوم

مراجع درس

کتاب”The Science of the Blockchain” نوشته راجر واتنهافر

کتاب “Understanding Bitcoin” نوشته پدرو فرانکو

اسلایدها و فایل های مفید

کاربرد امضا دیجیتال در فناوری بلاک چین

مقدمه ای بر فناوری بلاکچین و کسب و کارهای آینده

درخت مرکل

نمونه سوالات امتحانی

فیلم های آموزشی – مقاله های مفید

Lokhava, Marta, et al. “Fast and secure global payments with Stellar.” Proceedings of the 27th ACM Symposium on Operating Systems Principles. ACM, 2019.

Mazieres, David. “The stellar consensus protocol: A federated model for internet-level consensus.” Stellar Development Foundation (2015): 32.