درس فناوری بلاکچین

درس فناوری بلاکچین
Blockchain Technology
by: Dr. Majid Vafaei Jahan

بلاکچین فناوری جدیدی است که دسترسی به یک دفتر غیرمتمرکز را فراهم می‌آورد. بلاک چین محیطی شفاف و غیرقابل دستکاری را برای ذخیره داده‌ها فراهم می‌آورد. این درس ۳ واحدی در ۵۰ ساعت تدریس می‌گردد، موارد زیر با جزئیات کامل تدریس و بحث می‌گردد:

سر فصل دانشجویان دکتری و كارشناسي ارشد

۱- مفاهيم اوليه فناوري بلاكچين

۲- فناوري بلاكچين و سيستم هاي توزيع شده

۳- امنيت: امضاي ديجيتال و درهم‌سازي

۴- امنيت: ولت و شبكه هاي لايت

۵- توپولو‍ي شبكه بلاكچين

۶- اجماع و توافق بيزنتاين

۷- تحمل پذيري خطا

۸- شبكه بلاكچين بيت كوين

۹- قراردادهاي هوشمند و شبكه بلاكچين اتريوم

مراجع درس

کتاب”The Science of the Blockchain” نوشته راجر واتنهافر

اسلایدها و فایل های مفید

کاربرد امضا دیجیتال در فناوری بلاک چین


نمونه سوالات امتحانی

فیلم های آموزشی – مقاله های مفید