» درس تحلیل داده‌های حجیم

روش‌های راستی‌‌آزمایی دسته‌بندها – معیارهای ارزیابی

بعد از ساخت یک مدل دسته‌بند برای یافتن شرایطی که با مشاهده یک داده جدید بتوان دسته یا گروه (Class) آنرا مشخص کرد، (عمل Classification) و همچنین جهت سنجش میزان کارآیی و دقت مدل پیشنهادی، نیاز به پارامترهایی داریم که پارامترهای معیارهای ارزیابی یا Evaluation Metrics شناخته می شوند. در اسلاید […]

اسلایدهای آموزشی همترازی دنباله ها

قابل توجه دانشجویان عزیز: اسلایدهای آموزشی همترازی دنباله ها به همت سرکار خانم مهندس فارابی و صدرنژاد از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد زیر نظر دکتر مجید وفایی جهان تهیه شده است که در اینجا از ایشان تشکر می‌گردد. این فایل آموزشی شامل موارد زیر است: آشنایی با همترازی دنباله ها […]