» افتخارات علمی

افتخارات علمی دکتر مجید وفایی جهان

دکتر مجید وفایی جهان، استادیار گروه کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی، دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار با فعالیت تخصصی در زمینه مدل‌سازی، شبیه‌سازی کامپیوتری و تحلیل داده است. مجموعه افتخارات علمی ایشان به شرح ذیل می باشد: جایزه پژوهشگر برتر […]

درباره دکتر مجید وفایی جهان

دانشیار گروه کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار با فعالیت تخصصی در زمینه تحلیل داده‌ها، مدل‌سازی و شبیه‌سازی کامپیوتری. سمت جاری: عضویت هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد. مسئولیت های پیشین: مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (۱۳۹۰ […]