بیست و دومین کنفرانس ملی سالیانه کامپیوتر ایران

اخبار, کنفرانس‌ها ارسال شده در: ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

انجمن کامپيوتر ايران، مرکز راه کارهاي اطلاعاتي هوشمند و پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات پيشرفته دانشگاه صنعتي شريف، بيست و دومين کنفرانس ملي سالانه کامپيوتر را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوري کامپيوتر برگزار مي کنند. تاکيد کنفرانس بر جنبه هاي بنيادي، کاربردي، راهبردي، توسعه اي و نيز آموزشي است که از مزاياي خاص در سطح کشور برخوردار است. در اين کنفرانس، آزمايشگاه يادگيري فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتي شريف (لايتک) نيز به ارايه کارگاه هاي آموزشي مختلف در سطوح و زمينه هاي مختلف مي پردازد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه گردد.

 

dr.vafaie