درس داده‌کاوی

درس‌های دانشگاه ارسال شده در: ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

درس داده‌کاوی یکی از درس‌های مهم رشته کامپیوتر نرم‌افزار است که دانشجویان با مفاهیم و روش‌های تبدیل داده خام به اطلاعات مفید آشنا می‌شوند. سرفصل این درس بیشتر به سمت ارائه الگوریتمی برای پیش پردازش داده‌ها، پردازش داده‌ها و تحلیل آنهاست. تمام درس پایه و اساس تخصصی با نام تحلیلگر داده است که دنیای دیجیتال امروز بسیار به آن نیازمند است.

این درس مفید برای دانشجویان کارشناسی و با همراهی مطالب پیشرفته‌تر آن برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.

سرفصل درس:

مفاهیم اولیه – تعریف داده‌کاوی، انواع داده، کیفیت داده و …. (فیلم آموزشی: انواع داده) – (اسلاید: انواع داده)

نمایش داده‌ها و بصری‌سازی (فیلم آموزشی: نمایش داده‌ها در متلب)

نمایش داده‌ها و مفهوم ماتریس اسپارس (خاصیت اسپارسیتی)

برازش داده‌ها (فیلم آموزشی: برازش داده‌های در متلب)

شباهت‌سنجی داده‌ها (شباهت سنجی کسینوسی)

دسته‌بندی و خوشه‌بندی و الگوریتم‌های مرتبط (آنتروپی Entropyبهره اطلاعاتی Information Gain – اندیس جی‌نی Gini Index)