دهمین کنفرانس داده کاوی ایران

اخبار, کنفرانس‌ها ارسال شده در: ۲۰ دی ۱۳۹۵

دهمین کنفرانس داده کاوی ایران در تاریخ ۸ و۹ اسفند ماه۱۳۹۵در مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می گردد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه گردد.

dr.vafaie