تاریخ تحویل پروژه های دانشجویان دکتری ترم مهر ۱۳۹۵

اخبار ارسال شده در: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قابل توجه دانشجویان دکتری:

تاریخ تحویل  پروژه های دروس دکتری (ترم مهر ۱۳۹۵) جناب آقای دکتر وفایی جهان در روز ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه ساعت ۹:۳۰ می باشد. نحوه تحویل پروژه ها به صورت حضوری است و دانشجویان باید از پروژه های خود دفاع کنند.