فیلم آموزشی شبکه بیزین (کاربرد در تخمین داده‌های ناقص)

ارسال شده در: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

فیلم آموزشی شبکه بیزین (کاربرد تخمین داده‌های ناقص)

این فیلم آموزشی نحوه استفاده از شبکه بیزین برای تخمین داده های ناقص را بصورت تئوری و همچنین عملی بصورتی کارا و مفید نمایش می‌دهد. همانطور که در تئوری شبکه‌های بیزین مطرح است یکی از کاربردهای شبکه بیزین تخمین داده‌های ناقص است که برای دانشجویان محقق در مباحث داده کاوی، پردازش الگو و مدلسازی مفید است.

در پایان بعد از ارائه تئوری با استفاده از نرم افزار Genie به حل مثال نمونه پرداخته شده است؛ در اینجا لازم است از سرکار خانم مضیق رشادی بابت آموزش این فیلم تشکر و قدردانی گردد.

توجه:  از آنجایی که فیلم‌ها حاصل زحمات دانشجویان سخت کوشش اینجانب است عواید حاصل از فروش فیلم‌ها در راستای تحقیق و توسعه و امور پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی اینجانب استفاده خواهد شد. باشد که سهمی  اندک در توسعه علمی کشورمان داشته باشند.

فیلم های آموزشی مفید در این زمینه را مشاهده کنید:

فیلم آموزشی نرم افزار Genie (دومین دوره کلاس مجازی – از تئوری تا کاربرد شبکه بیزین)

فیلم آموزشی نرم افزار Genie

فیلم آموزشی شبکه بیزین

فیلم آموزشی پیش بینی رفتار روندی سهام در بورس اوراق بهادار با شبکه بیزین و مدل مخفی مارکوف

 

از اینجا دانلود کنید :