شبیه سازی چهارراه با زبان شبیه ساز GPSS

ارسال شده در: ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

در این فیلم آموزشی در محیط GPSS، یک مسئله نمونه چهارراه حل شده است و نتایج شبیه سازی بصورت نمودارهای متنوع نمایش داده شده است. از آنجایی که این فیلم دستورات مختلف GPSS را در محیط این نرم افزار و برای مثال واقعی بکار می گیرد کلاس آموزشی خوبی برای یادگیری ترفندهای شبیه سازی است. این فیلم برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد توصیه می گردد.

این فیلم حاصل تلاش جناب آقای مهندس معین ولی پور و مجتبی احدی است که در اینجا از ایشان تقدیر و تشکر میگردد.

 

توجه:  از آنجایی که فیلم‌ها حاصل زحمات دانشجویان سخت کوشش اینجانب است عواید حاصل از فروش فیلم‌ها در راستای تحقیق و توسعه و امور پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی اینجانب استفاده خواهد شد. باشد که سهمی  اندک در توسعه علمی کشورمان داشته باشند.

فیلم های مفید دیگر:

نحوه رسم نمودار Plot در GPSS

فیلم شبیه‌سازی صف اولویتدار با GPSS

فیلم شبیه‌سازی چند سرویس‌دهنده و یک صف به همراه سوئیچ با GPSS

آموزش شبیه‌سازی سیستم صف با GPSS