آموزش مقدماتی (۱) شبکه بیزین پویا در محیط Genie

ارسال شده در: ۲۶ آبان ۱۳۹۵

آموزش مقدماتی (۱) شبکه بیزین پویا در محیط Genie

این فیلم آموزشی، مقدماتی از طراحی شبکه بیزین پویا در محیط جنای را نشان آموزش می‌دهد. ابتدا توصیفی از شبکه بیزین ارائه شده و سپس شبکه بیزین پویا در قالب یک مثال توضیح داده می‌شود.

در اینجا لازم است از جناب آقای مسعود عیسی پور بابت تهیه این فیلم آموزشی تشکر و قدردانی گردد.

توجه:  از آنجایی که فیلم‌ها حاصل زحمات دانشجویان سخت کوشش اینجانب است عواید حاصل از فروش فیلم‌ها در راستای تحقیق و توسعه و امور پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی اینجانب استفاده خواهد شد. باشد که سهمی  اندک در توسعه علمی کشورمان داشته باشند.

این فیلم قسمتی از سرفصل درس تحلیل داده‌های حجیم دکتر مجید وفایی جهان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد جهت بهره مندی دانشجویان تهیه شده است. لازم به ذکر است برای جزئیات بیشتر و مطالب تکمیلی می‌توانید به کتاب ایشان با نام مبانی مدلسازی و شبیه سازی کامپیوتری مراجعه فرمائید.

فیلم های مفید دیگر:

فیلم آموزشی تولید اعداد تصادفی با توزیع نمایی

نرم افزار Genie و حل مسئله نمونه

فیلم آموزشی شبکه بیزین ساده