آشنایی با ابزار محاسبه توزیع احتمال داده‌ها در متلب dfitTool

ارسال شده در: ۶ فروردین ۱۳۹۹

در تحلیل داده‌ها و داده کاوی بسیاری مواقع لازم است که توزیع احتمال داده‌ها آزمایشی را داشته باشیم و یا نیاز است معادله توزیع احتمالی آنها را محاسبه کنیم. یا ممکن است نیاز باشد که بدانیم داده‌ها از چه توزیع احتمالی تبعیت می کنند. در این فیلم آموزشی ابزار dFitTool متلب مورد بررسی قرار گرفته است.

 

این فیلم از کلاس آموزشی درس داده‌کاوی دکتر مجید وفایی جهان ضبط شده است.

 

آموزش بکارگیری آزمون‌های آنتروپی، همبستگی و شباهت‌سنجی در تحلیل داده‌ها

آموزش تولید اعداد تصادفی با توزیع غیر یکنواخت در متلب

فیلم آموزشی تولید اعداد تصادفی در سیمولینک متلب