آموزش بکارگیری آزمون‌های آنتروپی، همبستگی و شباهت‌سنجی در تحلیل داده‌ها

ارسال شده در: ۹ آبان ۱۳۹۵

آموزش بکارگیری آزمون‌های آنتروپی، همبستگی و شباهت‌سنجی در تحلیل داده‌ها

این فیلم آموزشی تعریف کاربردی از برخی از آزمونهای مهم آماری در تحلیل داده‌ها به همراه پیاده سازی کد در محیط متلب ارائه می دهد. دانشجویانی که تز کارشناسی ارشد و دکتر دارند می‌توانند از این فیلم آموزشی برای صحت سنجی فعالیتهای مرتبط استفاده کنند.

در پایان هر آزمون به حل مثال نمونه و ساده ای پرداخته شده است؛ در اینجا لازم است از جناب آقای محمدکامیار ارباب بابت آموزش این فیلم تشکر و قدردانی گردد.

توجه:  از آنجایی که فیلم‌ها حاصل زحمات دانشجویان سخت کوشش اینجانب است عواید حاصل از فروش فیلم‌ها در راستای تحقیق و توسعه و امور پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی اینجانب استفاده خواهد شد. باشد که سهمی  اندک در توسعه علمی کشورمان داشته باشند.

این فیلم قسمتی از سرفصل درس تحلیل داده‌های حجیم دکتر مجید وفایی جهان جهت بهره مندی دانشجویان تهیه شده است. لازم به ذکر است برای جزئیات بیشتر و مطالب تکمیلی می‌توانید به کتاب ایشان با نام مبانی مدلسازی و شبیه سازی کامپیوتری مراجعه فرمائید.

فیلم های مفید دیگر:

فیلم آموزشی تولید اعداد تصادفی با توزیع نمایی

فیلم آموزشی تولید اعداد تصادفی در سیمولینک متلب

نرم افزار Genie و حل مسئله نمونه

فیلم آموزشی شبکه بیزین ساده