نرم افزار Genie و حل مسئله نمونه

ارسال شده در: ۱۹ شهریور ۱۳۹۵

نرم افزار Genie و حل مسئله نمونه

این فیلم آموزشی با بررسی اجمالی و ساده نرم افزار Genie یکی از مسائل کتاب مبانی مدلسازی و شبیه‌سازی کامپیوتری دکتر مجید وفایی جهان حل شده است. این مثال از این حیث مهم است که پاسخ دستی و پیاده‌سازی آن با Genie یکسان است و مبنای خوبی برای حل مسائل پیچیده‌تر است.

در اینجا لازم است از جناب آقای مصطفی یاور بابت آموزش این فیلم تشکر و قدردانی گردد.

توجه:  از آنجایی که فیلم‌ها حاصل زحمات دانشجویان سخت کوشش اینجانب است عواید حاصل از فروش فیلم‌ها در راستای تحقیق و توسعه و امور پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی اینجانب استفاده خواهد شد. باشد که سهمی  اندک در توسعه علمی کشورمان داشته باشند.

این فیلم قسمتی از سرفصل درس شبکه‌های بیزین دکتر مجید وفایی جهان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد جهت بهره مندی دانشجویان تهیه شده است. لازم به ذکر است برای جزئیات بیشتر و مطالب تکمیلی می‌توانید به کتاب ایشان با نام مبانی مدلسازی و شبیه سازی کامپیوتری مراجعه فرمائید.

فیلم های مفید دیگر:

مقدمه‌ای بر شبکه‌های بیزین

فیلم آموزشی شبکه بیزین (کاربرد در تخمین داده‌های ناقص)