فیلم آموزش شبیه سازی صف بازگشتی با GPSS

ارسال شده در: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

در این فیلم آموزشی علاوه بر شبیه سازی سیستم صف بازگشتی با استفاده از روش مونت کارلو، نتایج در محیط GPSS نیز پیاده سازی شده است. این فیلم برای دانشجویان و پژوهشگرانی که علاقمند به یادگیری حل قطعی با رفتار تصادفی هستند و آموزش استفاده از دستورات GPSS بسیار مفید است.

در اینجا از زحمات خانم مهندس عطیه هوشیار حسینی بابت تهیه این فیلم آموزشی و تحقیق در خصوص حل یک مسئله کاربردی تشکر و قدردانی می گردد.

فیلم های مرتبط:

شبیه سازی چهارراه با زبان شبیه ساز GPSS

نحوه رسم نمودار Plot در GPSS

آموزش مدلسازی و شبیه‌سازی سیستم صف M/M/C/K

فیلم شبیه‌سازی صف اولویتدار با GPSS