مدل مخفی مارکوف سلسله مراتبی

ارسال شده در: ۱۹ تیر ۱۳۹۶

در این فیلم آموزشی مدل سلسله مراتبی مخفی مارکوف (Hierarchical Hidden Markov Model) معرفی می گردد. این مدل یکی از پیچیده ترین مدلهای ارائه شده مارکوفی است که می تواند مسائل کاربردی زیادی را حل کند. این فیلم به همه دانشجوبان تحصیلات تکمیلی خصوصا کسانی که در خصوص مدلهای مارکوفی تحقیقات انجام می دهند توصیه می کنم.

در اینجا از زحمات آقای مهندس حسین مهری بابت تهیه این فیلم آموزشی تشکر و قدردانی می گردد.

فیلم های مرتبط:

فیلم آموزشی مقدمه‌ای بر فرایندهای مارکوفی

زنجیره مارکوف غیر یکپارچه

فیلم آموزشی الگوریتم پیشرو در مدل مخفی مارکوف

فیلم آموزش شناسایی بدافزارهای رایانه‌ای با مدل مخفی مارکوف

فیلم آموزشی الگوریتم بام ولش در مدل مخفی مارکوف