حل مسئله Maze با استفاده از MDP

ارسال شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

در این فیلم آموزشی، مسئله معروف Maze با استفاده از مفاهیم فراینده تصمیم مارکوف (Markov Decision Process ) – MDP حل شده است و کوتاهترین مسیر ممکن از مبدا به مقصد به همراه تشریح روابط و یک مثال کاربردی توصیف شده است. از آنجا که مدل MDP پیچیدگی های خاص خود را دارد مشاهده این فیلم به پژوهشگران محترم در درک بهتر این مدل کمک زیادی خواهد کرد.

این فیلم حاصل تلاش جناب سرکار خانم مهندس سارا امیری است که در اینجا از ایشان تقدیر و تشکر میگردد.

توجه:  از آنجایی که فیلم‌ها حاصل زحمات دانشجویان ساعی و سخت کوشش اینجانب است عواید حاصل از فروش فیلم‌ها در راستای تحقیق و توسعه و امور پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی اینجانب استفاده خواهد شد. باشد که سهمی  اندک در توسعه علمی کشورمان داشته باشند.

فیلم های آموزشی دیگر:

فیلم آموزشی مدل مخفی پروفایل مارکوف (Profile HMM)

فیلم آموزشی همترازی دنباله ها Sequence Alignments