» برچسب ها » شبکه بیزین پویا

حل مسائل فصل یازده کتاب مدلسازی و شبیه سازی کامپیوتری (شبکه بیزین)

فایل ارسالی شامل حل مسائل مرتبط با فصل یازده کتاب مدلسازی و شبیه سازی کامپیوتری دکتر مجید وفایی جهان است. در اینجا لازم است از خانمها انبایی، علامتیان و قوچان نژاد بخاطر حل این مسائل سپاسگذاری گردد. فیلم‌های مرتبط با فصل یازده کتاب که می توانید دانلود کنید:   تمرین‌های […]