» برچسب ها » مدلسازی نرم افزار

کتاب زبان مدلسازی استاندارد UML

يكي از دلايل عدم رشد و گسترش صنعت نرم‌افزار در شركت‌هاي توليد‌كنندة نرم‌افزار و سازمان‌هاي استفاده‌كننده، نبود استانداردهاي لازم براي تبادل افكار و ديدگا‌ه‌هاي تحليل‌گران و طراحان در كشورمان است. استاندارد و استاندارد سازي مقوله‌اي قانوني است كه بسياري از كشورهاي صنعتي، مراكز توليدي خود را وادار به تبعيت از […]