» برچسب ها » پردازنده گرافیکی GPU

معماری GPU: آشنایی با معماری پردازنده گرافیکی

GPU به عنوان مغز متفکر یک کارت گرافیک محسوب می شود و تعیین کننده ی قدرت ‍‍پردازشی یک کارت گرافیک است. دراین فیلم آموزشی معماری GPU و کارت گرافیک بیان شده است، همچنین به بیان تفاوت ها و شباهت های CPU و GPU و نحوه پردازش آن ها پرداخته شده است. […]