دهمین كنفرانس بین المللی تحقیق درعملیات

اخبار, کنفرانس‌ها ارسال شده در: ۱۸ دی ۱۳۹۵
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات با همکاری دانشگاه مازندران و مرکز بین المللی بهینه سازی و تصمیم گیری، دهمین كنفرانس بین المللی تحقیق درعملیات را در تاریخ ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ در بابلسر برگزار خواهد نمود. 
محورهای کنفرانس عبارتند از:
·        مدل‌سازی مالی
·       اقتصاد ریاضی و نظریه بازی
·       مکان یابی، حمل و نقل و لجستیک
·       بهینه سازی و تصمیم گیری چندمعیاره
·       مدیریت تولید و زنجیره تامین
·       مدیریت و تحلیل ریسک
·       مدیریت پروژه و زمان بندی
·       مدل‌سازی و برنامه‌ریزی تصادفی و شبیه سازی
·       کاربرد تحقیق در عملیات در سلامت و علوم حیاتی
·       کاربرد تحقیق در عملیات در صنایع و منابع طبیعی
·       گراف و شبکه های ارتباطی
·       تحلیل پوششی داده ها و مدیریت عملکرد
·       بهینه سازی مقید و نامقید
·       روش‌های ابتکاری و فرا ابتکاری
·       کنترل بهینه
·       نظریه صف
·       داده‌کاوی
·       کاربرد آمار در مدلسازی ریاضی
·       برنامه‌ریزی ریاضی در شرایط عدم قطعیت
·       بهینه سازی فازی
·       بهینه سازی ترکیبیاتی
·       کاربرد تحقیق در عملیات در سایر علوم
 
علاقه مندان برای كسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با كنفرانس، می توانند اطلاعات به روز شده را در وبگاه كنفرانس ملاحظه نمایند.
 
مهلت ارسال مقاله:۱۰ بهمن ٩۵

 

dr.vafaie