سخنرانی‌های دکتر مجید وفایی جهان

اخبار, فعالیت‌های علمی ارسال شده در: ۱ مرداد ۱۳۹۵

دکتر مجید وفایی جهان استادیار گروه کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار با فعالیت تخصصی در زمینه مدل‌سازی، شبیه‌سازی کامپیوتری و تحلیل داده است. مجموعه سخنرانی های علمی ایشان  طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ به شرح ذیل می باشد:

عنوان محل سخنرانی تاریخ  فایل سخنرانی
Hidden vs. Explicit Markov Models: From Theory To Application دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی پاییز ۱۳۹۴ دانلود فایل
محاسبه بعد فرکتال در مسائل با ابعاد بالا دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) پاییز ۱۳۹۲ دانلود فایل
High Performance Computing LAB دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – دانشکده مهندسی

پاییز ۱۳۹۴

دانلود فایل
پژوهش و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – مدیران ستادی سازمان مرکزی دانلود فایل
Writing Scientific ISI, ISC Paper in English دانشگاه آزاد اسلامی قوچان – دانشکده مهندسی ۱۳۹۴ دانلود فایل
Google Page Rank From Mathematics Viewpoint دانشگاه سجاد (ع) – دانشکده مهندسی ۱۳۸۹ دانلود فایل
IEEE Transactions Journals Scopus Viewpoint دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – دانشکده مهندسی ۱۳۸۹ دانلود فایل
تحلیل ساختاری ویروس‌های کامپیوتری از تئوری تا کاربرد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – دانشکده مهندسی ۱۳۹۲ دانلود فایل
فناوری بلاکچین نمایشگاه بین المللی مشهد – هفته پژوهش ۱۳۹۷ لینک خبر