درس مدل سازی و ارزیابی کارایی سیستم‌های کامپیوتری

The Computer Performance And Evaluation Course

این درس دريچه‌اي بسوي تكنيك‌ها و روش‌هاي تحلیل و مدل‌سازي، بطور خاص تحلیل سیستم‌های مارکوفی باز مي‌كند.  این درس ۳ واحدی در ۵۰ ساعت تدریس می‌گردد، موارد زیر با جزئیات کامل تدریس، بحث می‌گردد:

سرفصل درس
زنجیره های مارکوف

مفاهیم پایه‌ای زنجیره‌های مارکوف

>>> فیلم آموزشی زنجیره‌های مارکوف ارگودیک

>>> فیلم آموزشی زنجیره های مارکوف غیر ارگودیک

زنجیره‌های غیریکپارچه

>>> فیلم آموزشی: زنجیره مارکوف غیر یکپارچه

زنجیره های مارکوف گسسته پیشامد

>>> فیلم آموزشی: فرایند‌های مارکوف گسسته

زنجیره‌های مارکوف پیوسته زمانی

مثال‌های کاربردی

زنجیره های مارکوف معکوس‌پذیر

خوشه‌بندی مارکوفی

حل تمرین‌

>>> مثال نمونه: تشخیص ارگودیک بودن یک زنجیره نمونه

نظریه صف

مفاهیم مدلسازی صف

>>> فیلم آموزشی: مدلسازی سیستم صف

مدل صف M/M/1، M/M/m، M/M/m/k

مدل صف M/M/inf

مدل صف M/G/1

شبکه‌ای از صف‌ها

صف‌های اولویتدار

حل تمرین

مدل مخفی مارکوف

مفاهیم اولیه مدل مخفی مارکوف

الگوریتم پیشرو

>>> فیلم آموزشی: الگوریتم پیشرو در مدل مخفی مارکوف

الگوریتم پسرو

>>> فیلم آموزشی: الگوریتم پسرو در مدل مخفی مارکوف

الگوریتم ویتربی

>>> فیلم آموزشی: الگوریتم ویتربی در مدل مخفی مارکوف

الگوریتم بام ولش

>>> فیلم آموزشی: الگوریتم بام ولش در مدل مخفی مارکوف

حل تمرین

>>> مثال: از مدل مخفی مارکوف

فرایند تصمیم گیری مارکوف

 فرایند پاداش مارکوف

فرایند تصمیم مارکوف

مراجع درس
مرجع اصلی: مبانی مدل سازی و شبیه سازی کامپیوتری ویرایش دوم- دکتر مجید وفایی جهان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد- ۲۰۱۳

Main Ref: An Introduction to Computer Modeling and Simulation (In Persian), Majid Vafaei Jahan, Islamic Azad University – Khate Aval Press, 2013.

Finite Markov Chain and Algorithmic Application, O. Haggstrom, Cambridge University Press, 2002.
Markov Processes for Stochastic Modeling, Oliver C. Ibe, Elsevier Press, 2009

Hidden Markov Models and Dynamical Systems

Fraser, Andrew M ,Los Alamos National Laboratories, SIAM, 2008.

 Probability and Statistics with Reliability, Queuing and Computer Science Applications.k. Trivedi, John Wiley and Sons, New York, 2001.

Analysis of Computer and Communication Networks, Fayez Gebali, Springer, 2008
 
اسلایدها و فایلهای مفید

فرایند مارکوف و زنجیره مارکوف

مثال زنجیره مارکوف: امتیاز دهی صفحات وب

مثال زنجیره مارکوف: خوشه بندی مارکوفی

زنجیره مارکوف برگشت پذیر

مثالی از الگوریتم بام ولچ 

مثالی از مدل مخفی مارکوف

مثال هایی از زنجیره مارکوف 

نمونه سئوال امتحانی

سئوال نمونه درس ریاضیات مهندسی پیشرفته / مدلسازی و ارزیابی و کارایی سیستم‌های کامپیوتری

امتحان پایان ترم درس مدلسازي و ارزیابي كارایي سيستمهاي كامپيوتري كارشناسي ارشد- نمیسال اول ۹۲-۹۳

امتحان پایان ترم درس مدلسازي و ارزیابي كارایي سيستمهاي كامپيوتري كارشناسي ارشد- نیمسال اول ۹۴-۹۵

 فیلم های آموزشی مرتبط و مفید
با تلاش دکتر مجید وفایی جهان و دانشجویان ایشان، فیلم های آموزشی در ارتباط با مفاهیم مدل سازی و شبیه سازی ایجاد شده است. این فیلم های آموزشی شما را در یادگیری بیشتر مفاهبم یاری می کند. در زیر لینک دسترسی به این فیلم ها قرار داده شده است.
زنجیره های مارکوف
زنجیره‌های مارکوف غیر ارگودیکزنجیره‌های مارکوف ارگودیک

فیلم آموزشی فرایند‌های مارکوف گسسته

مدل مخفی مارکوف (HMM)
فیلم آموزشی الگوریتم بام ولش در مدل مخفی مارکوف

فیلم آموزشی شناسایی بدافزارهای رایانه‌ای با مدل مخفی مارکوف

کد متلب الگوریتم بام ولش برای مدل مخفی مارکوف

پیش بینی رفتار روندی سهام در بورس اوراق بهادار با شبکه بیزین و مدل مخفی مارکوف

سیستم های صف

مدلسازی سیستم صف

مدلسازی سیستم صف M/M/1

کنترل ازدحام با استفاده از زمانبند صف عادلانه در شبکه‌های حسگر بیسیم

فیلم آموزشی شبیه‌سازی صف ساده با GPSS 

آموزش مدلسازی و شبیه‌سازی سیستم صف M/M/C/K

سایت های مرتبط

(مرتبط با سیستم های صف)How to use the queuing theory calculator

(مرتبط با سیستم های صف)Queuing Theory Tutorial

مقالات مرتبط
Evaluating Variable-Length Markov Chain Models for Analysis of User Web Navigation Sessions, Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on,Volume: 19 Issue: 4, 2007

Link Prediction and Path Analysis Using Markov Chains, R. Sarukkai, Computer Networks, Volume 33, Issues 1–۶, pp:377–۳۸۶, ۲۰۰۰

An Efficient Algorithm to Rank Web Resources, D. Zhang, Y. Dong, Computer Networks, Volume 33, Issues 1–۶, pp: 449–۴۵۵, ۲۰۰۰

نحوه ارزیابی درس
هر تمرین: ۰٫۲۵

امتحان پایانی: ۲۰ نمره

تولید محتوی آموزشی ۳/۲۰

ارائه مقاله کنفرانسی:  ۴/۲۰

ارائه مقاله ژورنالی: (۷/۲۰)

 
dr.vafaie