دهمین کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران

اخبار ارسال شده در: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

دهمين دوره کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران توسط دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان و انجمن بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران در آذرماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

 

تاریخ های مهم
مهلت ارسال مقالات: اول مرداد ۱۳۹۶

مهلت پيشنهاد ارائه کارگاه آموزشي: اول شهريور ۱۳۹۶

اعلام نتيجه داوري مقالات: ۱۵ مهر ۱۳۹۶

آخرين مهلت ارسال مقالات پذيرش شده: ۱ آبان ۱۳۹۶

ارائه کارگاههاي آموزشي: ۳۰ آبان ۱۳۹۶

برگزاري کنفرانس: ۱-۲ آذر ۱۳۹۶

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه کنید.