درباره دکتر مجید وفایی جهان

افتخارات علمی, فعالیت‌های علمی ارسال شده در: ۱۲ فروردین ۱۳۹۵

دانشیار گروه کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار با فعالیت تخصصی در زمینه تحلیل داده‌ها، مدل‌سازی و شبیه‌سازی کامپیوتری.

سمت جاری: عضویت هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.

مسئولیت های پیشین: مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (۱۳۹۰ – ۱۳۹۱)، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی (۱۳۹۱-۱۳۹۵).

دکتر مجید وفایی جهان متولد ۱۸ مرداد ۱۳۵۵ هجری شمسی است. ایشان مقطع دبیرستان را در سال ۱۳۷۳ در دبیرستان ابوذر غفاری مشهد به پایان رسانده و در همان سال وارد دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع کارشناسی نرم افزار می‌گردند. ایشان در سال ۱۳۷۸ فارغ التحصیل شده و همان سال در دانشگاه صنعتی شریف مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد شده و در سال ۱۳۸۰ فارغ التحصیل می گردند.

سپس در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مشغول به فعالیت علمی شده تا اینکه در سال ۱۳۸۴ در مقطع دکتری مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران به ادامه تحصیل می پردازند و در نهایت در سال ۱۳۸۸ فارغ التحصیل می‌گردند.

علاقه ایشان بحث مدلسازی‌، شبیه‌سازی کامپیوتری، تحلیل داده و فناوری پلاکچین است که دروس ارائه شده توسط ایشان در همین راستا می‌باشد.

هم اکنون ایشان برای فرصت مطالعاتی ۱ ساله، دانشگاه سایمون فریزر (کانادا – ونکور) مشغول فعالیت هستند(۲۰۱۷ – ۲۰۱۸).

رزومه علمی ایشان در پایگاههای معتبر علمی دنیا:

Scopus DBLP Google Scholar CIVILICA Research Gate Mendely LinkedIn

کنفرانسهای مهم که ایشان در اجرا و برگزاری  آن مشارکت داشتند:

 @ Conference Name Role
۱ Chaos, Fractals and Complex Systems (CFCS2011), Mashhad Branch, Islamic Azad University (2011). Executive Chair
۲

The First International Congress on Technology, Communication and Knowledge  (ICTCK2014) , Mashhad Branch, Islamic Azad University (2014).

Scientific Chair
۳

The Second International Congress on Technology, Communication and Knowledge  (ICTCK2015), Mashhad Branch, Islamic Azad University (2015) .

Steering Chair
 ۴  The First Numerical Methods in CIVIL Engineering (NMCE2016), Mashhad Branch, Islamic Azad University (2016). Steering Chair
۵

The Third International Congress on Technology, Communication and Knowledge  (ICTCK-2016.ir), Mashhad Branch, Islamic Azad University (2016) .

Scientific Chair

افتخارات علمی و پژوهشی دکتر مجید وفایی جهان

آلبوم تصاویر و خاطرات علمی و پژوهشی

سایت انگلیسی