عناوین پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۵

اخبار, پایان‌نامه کارشناسی ارشد, درس‌های دانشگاه ارسال شده در: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
thesis
 

در این نوشته لیست عناوین پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد نرم افزار- کامپیوتر برای کمک به انتخاب موضوع پروپوزال از سوی دکتر مجید وفایی جهان ارائه گردیده و می تواند به عنوان راهنمایی برای دانشجویان عمل نماید (ذکر این نکته لازم است که انتخاب موضوع امری کاملا آزاد، انتخابی، بر اساس علاقه و توانمندی شخص و با هدایت و نظارت استاد راهنما و مشاور صورت می گیرد).

لیست عناوین پایان نامه کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۵
 1. شناسایی امضا آنلاین مبتنی بر مدل مخفی مارکوف
 2. انتخاب سبد سهام با استفاده از زنجیره های مارکوف
 3. اثر رشد حجم نقدینگی بر نرخ تورم با استفاده از مدل سازی مارکوفی
 4. کاربرد مدل مخفی مارکوف در سری زمانی مالی
 5.  تشخیص اعمال انسان با استفاده از مدل مخفی مارکوف
 6. بازشناسی متون چاپی فارسی مبتنی بر مدل مخفی مارکوف
 7. تشخیص اثر انگشت مبتنی بر مدل مخفی مارکوف
 8. تعیین هویت مبتنی بر عنبیه با مدل مخفی مارکوف
 9. مدل مارکوف سوئیچینگ و کاربردهای آن
 10. بررسی رابطه بین تورم و کسری بودجه با مدل مارکوف سویچینگ و کاربردهای آن
 11. تحلیل داده های اقتصادی با مدل مخفی مارکوف
 12. آنالیز داده های شبکه های اجتماعی با شبکه بیزین
 13. شبکه بیزین ترکیبی و کاربردهای آن
 14. شبکه پویای بیزی و کاربرد آن
 15. ارزیابی  الکترونیک دانشجو مبتنی بر شبکه بیزین
 16. کشف تقلب مقاله با تکنیک های داده کاوی
 17. امتیاز دهی به مقاله بر اساس امتیاز داوران ناهمگون مبتنی بر شبکه بیزین
 18. کشف سرقت ادبی در متن
 19. شناسایی سرقت علمی در مقالات فارسی

 

  dr.vafaie