تبریک به خانم زهره علامتیان بابت پذیرش مقاله در مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

اخبار ارسال شده در: ۷ بهمن ۱۳۹۶

لازم است به خانم زهره علامتیان تبریک عرض کنم. مقاله ایشان با عنوان پیش‌بینی روند قیمت سهام در بورس ایران مبتنی بر ترکیب شبکه‌های بیزین و مدل مخفی مارکوف در مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار چاپ شده است. امیدوارم در ادامه راه تحصیل و پژوهش موفق و موید باشند.

 

وفایی جهان